menu

Zwangerschap en geboorte 

De geboorte betekent voor het kind dat het de stap zet vanuit een geestelijke wereld naar een aardse werkelijkheid. De ruimte en de sfeer waarin de geboorte plaatsvindt, kunnen deze overgang vergemakkelijken en ook moeilijker maken.

De geboorte van ieder kind is een unieke gebeurtenis - zowel vanuit het geestelijke, als ook vanuit ons aardse perspectief. Het verloop van het geboorteproces kan ons iets zeggen over het eigene van het kind.

Levi's geboorte

Geen eerdere ontmoeting,
volkomen onbekend, in zichzelf gekeerd,
los van tijd en ruimte drijvend op de golven van de weeën,
zag ik met genegenheid haar strakke buik die met glanzende schoonheid jou omvatte.
Heftig, geconcentreerd, weerloos, met overgave het onvermijdelijk ondergaand.

En toen
kwam jij:
roze, zacht huilend, lieflijk met alle ledenmaten gebarend in de vrije ruimte.
Je werd gezien, bewonderd, opgepakt en in het hart gesloten.
Wat was je vertederend mooi!