menu

Voeding 

Bewustwording van het belang van goede voeding  

Hoe kan voeding een hulp zijn bij het incarneren, het ontwikkelen van een kind?

Inzicht in de voeding als basis voor de opbouw van de lichamelijkheid gedurende de eerste zeven levensjaren.
de kwaliteit van de voeding.

  • enkele voorbeelden van elementaire voeding, zoals borstvoeding en granen.
  • de overeenkomst tussen mens en plant in hun drie- dan wel vierledigheid.

Natuurlijk gaan we uitgebreid in op de practische toepassingen van voeding in groep, klas of gezin:

  • het brood en de melk tijdens de eetpauze
  • het jaar door met de traktaties voor de jaarfeesten
  • hoe bereik je het gezin thuis
  • de spreuken en onze houding ten opzichte van de natuur
  • de voeding in de eerste zeven jaar verdeeld over de drie perioden
  • problemen met het eten zoals niet, veel of eenzijdig eten
  • vragen met betrekking tot allergie en de werking van suiker, ijzer en zout

Docente: Marion Pluimes

God gaf het graan
de boer zaait het,
de zon doet het rijpen,
de maaier maait het,
de molenaar maalt het
de bakker bakt er brood van,
Heilige God, geef
dat het ons tot voedsel strekken kan.