menu

Spraakvorming 

Het kleine kind komt tot spreken via de nabootsing van klanken, van woorden, van intonatie. (Met het benoemen van de dingen verbindt het kind de woorden met de wereld om zich heen.)

Hoe bieden wij het kind deze klanken, woorden en begrippen aan?

Het ontwikkelen van bewustzijn over de klanken en ritmes en de gebaren in het spreken door spelletjes, bakerrijmpjes, spreuken en gedichten en het scheppen van beelden met behulp van verhalen. We leren de beginselen van vrij vertellen.