menu

Pedagogie 

Wat vraagt het jonge kind van ons?

De kinderen van deze tijd groeien op in een samenleving vol nieuwe en wisselende indrukken. Ook voor opvoeders is het zoeken naar een eigen weg in de veelheid van pedagogische oplossingsmogelijkheden. De antroposofie geeft een samenhangende, praktische, inspirerende basis voor pedagogisch handelen.

Rudolf Steiner noemt vier grondpeilers voor de pedagogie:

1. Het tonen van dankbaarheid, liefde en verwondering
2. Het werken aan een ritmisch leven
3. Nastreven van oprechte belangstelling voor ieder levend wezen
4. Het verrichten van alle dagelijkse handelingen met aandacht.

Opvoeden kunnen we zien als een ontwikkelingsweg van de volwassene in zijn eigen grondhouding. Het jonge kind leert vanuit de nabootsing. Door ons hiervan bewust te zijn kunnen we ernaar streven om nabootsingswaardig te zijn.

Het vak pedagogie is zó opgebouwd dat je in de loop van twee jaren het verband voelt tussen je eigen ontwikkeling en haar uitwerking op het jonge kind.

In deze lessen komen onder andere aan bod:

  • De pedagogische grondhouding
  • De aardse en de kosmische stroom van het kind, of: waar komt het kind vandaan?
  • De lichamelijke en emotionele ontwikkeling van het gezonde kind
  • De ontwikkeling van de zintuigen
  • Het bijzondere kind: kinderen met een éénzijdige aanleg
  • Omgaan met het kind van deze tijd
  • De achtergrond en toepassing van het vieren van de jaarfeesten voor kleine kinderen
  • Liedjes, spelletjes, verhalen, speelgoed, prentenboeken, activiteiten, kindertekeningen. [Gekoppeld aan onderstaand liedje]

Het kippetje Ukkepuk

Het kleine kipje Ukkepuk
heeft het altijd heel erg druk.
Op maandag moet ze dweilen
op dinsdag nageltjes vijlen
op woensdag houtjes hakken
op donderdag wormpjes bakken,
op vrijdag kippenpap roeren,
op zaterdag de kuikentjes voeren.
Alleen op zondag heeft ze vrij,
dan legt ze een mooi gespikkeld ei.