menu

Muziek en zang 

Zingen is voor kleine kinderen een bron van vreugde.

De liederen vertellen over het leven en laten de kinderen de verschillende stemmingen daarvan beleven. Zo wordt het kind via het zingen ingebed in het dagritme, het jaarritme en het levensritme. Het kleine kind leeft open voor zijn omgeving, het gaat helemaal op in de omgeving.

Niet alleen de mensen en de dieren zijn bezield, maar ook de wind, de tafel, de pop… Ieder wezen heeft zijn eigen lied. Muzikaal gezien weerspiegelt zich de overgave waarmee het kleine kind in de wereld staat in de kwintenstemming en later de pentatoniek. Met deze muzikale stemmingen zullen wij kennis maken.

In de lessen worden basale vaardigheden en achtergronden om met kleine kinderen te kunnnen zingen aangereikt.
We gaan ons zingend verplaatsen in de belevingswereld van het kleine kind. Ook gaan we aan elkaar liedjes leren die in de praktijk van de dag met de kinderen (zijn) ontstaan.

Hierbij gaan we ook op de aard van het lied in: b.v. wanneer zing je een rustig, beschouwelijk lied, hoe werkt een ritmisch lied dat ook nog een snelle tekst heeft. Hoe verhoudt zich de tekst ten opzichte van de melodie.

Belangrijk is ook hoe we als pedagoog met onze eigen stem omgaan: via het ontwikkelen van onze eigen stem nemen we het kind mee in de stroom van het zingen. Daarom besteden we in de lessen aandacht aan de zangstem: hoe ontwikkel je je eigen zangstem, hoe zing je met de kinderen. Ook kunnen ervaringen van de cursisten bij het zingen met de kinderen worden besproken.

Voor peuter- en kleuterjuffies is de belangrijke taak weggelegd om de basis te leggen van een goed stemgebruik en goed luistervermogen, beide in direct contact met de beleving. Dat zal zijn vruchten niet alleen in het zingen maar in het hele leven van het kind afwerpen.

Praktisch gezien gaan wij zangoefeningen doen en zingen in koorverband 'het jaar rond'. We gaan liederen leren en zelf maken als ook ervaringen uitwisselen.