menu

Euritmie 

Euritmie is als een verbindend element tussen alle andere vakken. Het vak kan helpen om stof uit andere vakken goed te verwerken of je die meer eigen te maken. Juist door dit fysieke, euritmische bewegen kun je kwaliteiten ontdekken waar je je tevoren minder van bewust was.

Je kunt ook al bewegend werken aan deze kwaliteiten en eigenschappen. Om te beginnen al het bewustzijn over je eigen houding. Als je iets nieuws gaat ontdekken, waarderen en je eigen maken, komt dat altijd ook ten goede aan de kinderen. Het jonge kind ontwikkelt zich immers vanuit de nabootsing.

Er zijn vooral vier grondhoudingen die in de cursus aan bod komen: verwondering, nabootsing, ritme en eerbied. We werken aan vergroting van het eigen ruimtelijke bewustzijn en het verder ontwikkelen van het lichaam als instrument voor non-verbale communicatie.

Al bewegend komen we in aanraking met allerlei aspecten en kwaliteiten van de wereld waarin we dagelijks leven en van ons innerlijk; natuurprocessen als ontplooien en samenballen, maar ook gevoelsbewegingen als verwondering en eerbied, je openen en je afgrenzen.

Een paar voorbeelden

Kleuren

Elke stemming heeft zijn eigen karakteristieke kleur. In de euritmie proberen we via de beweging dichterbij die verschillende stemmingen te komen. Daarmee kun je zowel in jezelf als bij de kinderen iets van een bepaalde stemming -gekoppeld aan een kleur-, herkennen.

Deze lessen worden in samenhang gegeven met lessen rond temperamenten en elementen.

Taal

Taal bestaat uit klanken: vocalen en consonanten. Elke klank hangt samen met een beweging die je ook innerlijk kunt navoelen. Zo kan de vocaal A -een openend gebaar- voelen als bijvoorbeeld 'verbazing', of openheid naar de wereld toe. Het kruisende gebaar van de E kan je dan weer een gevoel van je afsluiten geven.

Zo zul je veel klanken tijdens de euritmielessen leren kennen. Je leert via het herkennen daarvan in jezelf, ook veel meer zien bij de kinderen.

Muziek

Alle elementen van de muziek kun je ook terugvinden in de dagelijkse pedagogische praktijk. Versnellen-vertragen, omhullen, ontroeren, vloeiend stromen of juist een krachtige impuls geven.

Gevoel voor de dynamiek van al deze elementen kan bewustzijn wekken; wat gebeurt er nu, wat beleef ik daaraan en hoe wil ik dat beïnvloeden en vorm geven?