menu

BSO-cursus 

Deze cursus is voor begeleiders in de buitenschoolse opvang, die voor het werken met kinderen van 4-12 jaar en zich willen laten inspireren door de inzichten van de antroposofische pedagogie.

In deze tijd brengen de kinderen in toenemende mate een groot deel van de dag buiten het gezin door. Dit vraagt steeds meer van de pedagogische vaardigheden en inzichten van degenen die zich met de opvoeding en verzorging van de kinderen bezig houden.
Het gaat als eerste om die vaardigheden, die het mogelijk maken om voor kleine kinderen ruimte te creëren voor spel en nabootsing, voor ritme en rust. Daarbij is het de pedagogische kunst te kijken naar de specifieke ontwikkeling van elk kind en tevens het groepsproces te begeleiden.

De tijd die het kind buitenshuis doorbrengt kan zijn ontwikkeling in gunstige zin beïnvloeden. Door inzicht in de ontwikkeling van kinderen leren we hoe ook elke leeftijd een verschillende aanpak vraagt. Hoe we veiligheid kunnen bieden, ritme, ondersteunende voeding en ook voeding voor de ziel. Tijdens de cursus groeien die inzichten.

Deel 1, Antroposofie en pedagogie

De bijeenkomsten bestaan uit 3 delen. De volgende onderwerpen kunnen hierin aan bod komen:

  • Het mensbeeld vanuit de antroposofie
  • De ontwikkelingsfasen van het kind
  • De verstelstof voor de verschillende leeftijden
  • Pedagogische verhalen
  • De temperamenten
  • Het spel en de spelontwikkeling van de verschillende leeftijden

Deel 2 Uitwisseling en bespreken van situaties, die door de deelnemers worden ingebracht. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden vanuit inzicht in de leeftijdsfasen van de kinderen

Deel 3 praktische en kunstzinnige/creatieve lessen.

Lessen met voorbeelden en activiteiten van bepaalde materiaalen en technieken, zoals papier, gebruikte materialen, wol, hout, klei en bijenwas, speksteen, tekentechnieken komen aan bod. Ook zijn er lessen over voeding, muziek en muziekinstrumenten.

In het cursusjaar 2017-2018 bieden wij een cursus voor begeleiders in de BSO van 5 zaterdagen van 10.00-15.00 uur

Data: 7 oktober, 25 november, 20 januari, 7 april, 19 mei

Prijs € 325,-

Deze cursus wordt gegeven in Zeist op de locatie van de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL

Informatie en inschrijving: Annette ten Hoopen: / 0545 291038