menu

Tweejarige cursus pedagogie voor het jonge kind 

De ontwikkeling van het kind in de eerste zeven jaar vormt de basis voor het verdere leven. Deze cursus is voor hen die leven en werken met kinderen van 0-7 jaar, zoals kleuterleid(st)ers, peuterleid(st)ers, leid(st)ers in kinderopvang en buitenschoolse opvang, (gast)ouders.

Het doel van deze cursus is het ontwikkelen van bewustzijn voor wat het kind tot zeven jaar nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontplooien en handvatten te bieden voor de eigen ontwikkeling van de pedagogisch begeleider. Het antroposofisch mensbeeld vormt onze inspiratiebron.

De tijd die het kind buitenshuis doorbrengt kan zijn ontwikkeling in gunstige zin beïnvloeden. Door inzicht in de ontwikkeling van kinderen leren we hoe ook elke leeftijd een verschillende aanpak vraagt. Hoe we veiligheid kunnen bieden, ritme, ondersteunende voeding en ook voeding voor de ziel. Tijdens de cursus groeien die inzichten.

Verbindingen met de natuur, schoonheid, verhalen, vrij mogen spelen, je eigenheid ontwikkelen en gezien worden, daar gedijt een kind en groeit het van. Als begeleider kunnen we ons blijven ontwikkelen in hoe we met het kind, de ouders en met onszelf omgaan.

Vakken

Voor het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden samen met het in gang zetten van een eigen ontwikkelingsproces is er een aanbod van een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. Samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.

Er worden onder andere de volgende vakken gegeven: antroposofie, pedagogie, verzorging, zwangerschap, voeding, poppen maken, muziek en zang, spraak, sprookjes, euritmie, schilderen, boetseren.

Duur

Deze cursus bestaat uit twee jaar, waarvan één basisjaar en één verdiepingsjaar. Een cursusjaar bevat 25 lesdagen, waarvan 24 vrijdagen en 1 zaterdag (themadag) van september tot juni.

De themadag is voor cursisten en belangstellenden

Data cursusjaar 2018-2019

De cursusdagen zijn op vrijdag van 15:00 uur tot 20:30 uur op:

7 september Jaaropening!

14. 21, 28 september
5, 12 oktober
2, 9, 16, 23, 30 november
7 december
11, 18, 25 januari
1, 8, 15 februari.
9, 15, 22, 29 maart
5, 12, 19, 26 april

NB Vooraankondiging: Landelijke BSO-dag op zaterdag 3 november in Zeist!

NB Zaterdag 9 maart 2019 landelijke themadag!

Na het volgen van de cursus ontvangen de cursisten het certificaat. De uitreiking vindt plaats op de feestelijke afsluiting.

Deze cursus wordt gegeven in Zeist op de locatie van de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist.

Het cursusbedrag is € 1250,- per cursusjaar inclusief themadag. Inschrijfkosten voor nieuwe cursisten € 30,-

Zie voor aanmelding het aanmeldingsformulier bij Contact en Aanmelding in het menu.