menu

Cursus of studiedagen op locatie 

De cursus op locatie is voor begeleiders van alle soorten kinderopvang, die werken met kinderen van 0-12 jaar en zich willen inspireren door de inzichten van de antroposofische pedagogie.

Het is fijn om als team met en aan elkaar zich te ontwikkelen vanuit de inzichten van de antroposofische pedagogie. Ook een combinatie van teams van bijvoorbeeld een kinderdagopvang en een buitenschoolse opvang is mogelijk.

Uw vraag staat centraal en in gezamenlijk overleg wordt de inhoud, het aantal bijeenkomsten en de tijden bepaald.

Mogelijke invulling van een cursus of studiedagen op locatie

We gaan meestal uit van 3 uur voor een dagdeel en 5 uur voor een studiedag (per bijeenkomst). Per bijeenkomst zijn er 2 vakken en werken we met een combinatie van antroposofische, pedagogische en kunstzinnige, praktische lessen. De lessen worden verzorgd door verschillende vakdocenten uit ons team.

Voorbeeld van een opzet van een cursus van 8 bijeenkomsten van 3 uur met 2 vakken

 1. antroposofie/pedagogie: de grondpeilers en de leeftijdsfasen
  kunstzinnig: zingen en gebarenspelen
 2. antroposofie/pedagogie: ritme, opbouw dagverloop
  kunstzinnig: zingen/ muziek en stemgebruik
 3. antroposofie/pedagogie: vieren van jaarfeesten met het kind
  kunstzinnig: seizoentafel met knutselen
 4. antroposofie/pedagogie: ontwikkeling van de zintuigen
  kunstzinnig: boetseren en bijenwas
 5. antroposofie/pedagogie: verstoorde ontwikkeling van de zintuigen
  sociale omgang: communicatie met de ouders
 6. Antroposofie/pedagogie: koppigheidsfase, omgaan met verzet, pedagogische situaties
  kunstzinnig: nat in nat schilderen
 7. Antroposofie/pedagogie: taalverwerving,verhalen,sprookjes, boeken, spelletjes
  kunstzinnig: euritmie
 8. pedagogie/antroposofie: temperamenten en hoe werkt het eigen temperament door in het werken met kinderen
  sociale omgang: teambuilding, feedback geven aan elkaar

Steeds worden de behoeften van de deelnemers gepeild en kan het programma daarop worden afgestemd. Een andere invulling is mogelijk.

Inhoudelijke onderwerpen

 • De leeftijdsfasen, de wezensdelen en de Pedagogische hoofdwet,
 • De grondpeilers voor de pedagogische houding
 • Ritme, in- en uitademen, de boog van de jaarfeesten, opbouw ritmisch week- en dagverloop
 • De ontwikkeling van en omgang met het kind per leeftijdsjaar meer in detail, van 0-12 jaar
 • Ontwikkeling van de zintuigen en omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag van kinderen
 • Spraak
 • Gebarenspelen, versjes
 • Tafelspellen, sprookjes, verhalen
 • Het pedagogische verhaal
 • Vertellen
 • Pedagogische situaties vanuit de praktijk
 • Constitutietypen
 • De temperamenten van kinderen en hoe je eigen temperament inwerkt bij de opvoeding van kinderen
 • Het etherlichaam als instrument, hoe verzorg je je eigen vitaliteit als basis voor het werken met kinderen
 • Verzorging, warmte, ziekzijn
 • Voeding
 • Levensprocessen en elementwezens
 • Het (hyper)gevoelige kind, Autisme, Adhd, Add, dyslexie e.d.
 • Geschiedenis van de antroposofie
 • De scholingsweg in de antroposofie, zelfontwikkeling
 • Communicatie, sociale vaardigheden
 • Sociale vaardigheden naar kinderen, omgaan met verzet
 • Overdracht naar ouders, collega’s
 • Samenwerken, afspraken met team en onderling
 • Feedback geven
 • Omgaan met waardeverschillen, conflicten

Kunstzinnige actitviteiten

 • Zang, versjes, gebarenspelen
 • Muziek , pentatonie,
 • Welke muziek voor welke leeftijdsfase
 • Zingen van overgangsliedjes van de ene activiteit naar de andere, zelf liedjes maken
 • Knutselen voor seizoen en jaarfeesten voor en met kinderen
 • Boetseren met klei of bijenwas met kinderen
 • Boetseren voor de eigen basisvaardigheden
 • Nat in nat schilderen met kinderen
 • Schilderen als kunstzinnige verwerking
 • Euritmie
 • Werken materialen, zoals papier (o.a. transparanten), hout (o.a. klankhoutjes), wol (o.a. vilten), speksteen
 • Activiteiten voor kleine en grotere kinderen
 • Verhalen / vertellen