menu

Bij- en nascholing 

Tweemaal per jaar verzorgen wij een na-en bijscholing die bedoeld is voor mensen die bij ons de tweejarige cursus hebben gevolgd. Het is een verdieping van de stof die in de cursus behandeld is. Derhalve is deze nascholing ook geschikt voor mensen die op andere wijze geschoold zijn in de antroposofische pedagogiek.

Op deze cursusdag worden 2 lessen met pedagogisch/theoretische inhoud gegeven en 1 les kunstzinnig.

De volgende nascholing zal plaatsvinden op vrijdag 26 januari 2018
Tijd: 15.30u- 20.30 u
Locatie: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist

Inhoud

  • Plaats in de kinderrij, Carien Huijzer
  • Zingen, Inge van Keulen
  • Pauze
  • Voeding, Marion Pluimes

Plaats in de kinderrij

Oudste , tweede, derde, jongste of enig kind. Ieder heeft een plaats in de kinderrij. De positie in het gezin is van grote invloed op je leven. Bewustzijn hiervan van kan je helpen ongewenste patronen te doorbreken in het samenwerken met anderen en inzichten te krijgen in de opvoeding en het werken met kinderen.

Kosten € 60,-