menu

Boetseren 

Met boetseren begeven we ons in de wereld van de vormen. De wereld om ons heen maar ook wijzelf maken deel uit van deze vormenwereld. Boetseermateriaal nodigt ons uit om te spelen en de taal van vorm en plastiek te leren kennen. Daarmee ontdekken en ontwikkelen we onze eigen scheppende vermogens.

Er wordt kennis gemaakt met de basisprincipes van het boetseren en een aantal basisvaardigheden worden aangereikt. We werken hoofdzakelijk met klei en onderzoeken daarnaast ook de eigenschappen en kwaliteiten van andere boetseermaterialen.

Thema’s uit andere vakken kunnen in de boetseerlessen als leidraad worden gebruikt en ook de natuur is een onuitputtelijke inspiratiebron.

Hoewel de lessen vooral gericht zijn op het ontwikkelen van eigen creativiteit en inzichten is er ook aandacht voor hoe er gewerkt kan worden met kinderen.