menu

Antroposofie 

Wil je jezelf doorgronden,
neem dan de wereld waar.
wil je de wereld leren kennen,
probeer dan je eigen ziel te doorgronden

-Rudolf Steiner-

Antroposofie kun je terugvinden in vele gebieden van het leven en de maatschappij, onder andere in: pedagogie, onderwijs, geneeskunde, zorg en landbouw. De inzichten van de antroposofie zijn als eerste door Rudolf Steiner verwoord, velen na hem hebben aan de verdere ontwikkeling van de antroposofie bijgedragen.

Het antroposofisch mensbeeld reikt ons een brede kijk op het leven aan en helpt ons handvaten te vinden voor de pedagogische praktijk. Hierbij wordt zowel gekeken als het zichtbare als de onzichtbare krachten welke invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Antroposofie leert luisteren naar de taal van de aarde, het water, de lucht en de warmte, naar steen, plant, dier en mens.

Antroposofie biedt je een breed scala aan gezichtspunten vanwaaruit je zelf je eigen inzichten kunt ontwikkelen. Door zulke inzichten kun je werken aan je eigen ontwikkeling, wat weer doorwerkt op onze omgang met kinderen, collegae en ouders. De ontwikkeling van het kind komt in een groot perspectief te staan.