menu

Rudolf Steiner pedagogie voor het jonge kind

THEMADAG zaterdag 9 maart 2019

"Alles op zijn tijd" - binnengroeien in onze technische wereld

verdere data in de agenda

Wij bieden cursussen voor mensen die zich willen verdiepen in de pedagogie van het jonge kind.

In deze tijd brengen de kinderen in toenemende mate een groot deel van de dag buiten het gezin door. Dit vraagt steeds meer van de pedagogische vaardigheden en inzichten van degenen die zich met de opvoeding en verzorging van de kinderen bezig houden.

Het gaat als eerste om die vaardigheden, die het mogelijk maken om voor kleine kinderen ruimte te creëren voor spel en nabootsing, voor ritme en rust. Daarbij is het de pedagogische kunst te kijken naar de specifieke ontwikkeling van elk kind en tevens het groepsproces te begeleiden.

Naast het verwerven van pedagogische inzichten en vaardigheden biedt de cursus tegelijkertijd de mogelijkheid een eigen ontwikkelingsproces in gang te zetten. Dit draagt bij aan zelfkennis en zelfreflectie. Met het oog op deze beide aspecten is gekozen voor een combinatie van opvoedkundige en kunstzinnige vakken. Ieder vak heeft raakvlakken met de andere vakken en samen vormen ze een geheel, waarin veel facetten van de menselijke ontwikkeling zichtbaar en ervaarbaar kunnen worden.

1. Cursus het Jonge Kind

Voor mensen die leven en werken met kinderen van 0 tot 7 jaar.

lees hier verder...

2. Cursus BSO en gastouders

Voor mensen die werken in de buitenschoolse opvang en voor (gast)ouders

lees hier verder...

3. Bij- en nascholing

lees hier verder...

4. Cursus of lezing op locatie

lees hier verder...

Open dag en themadagen

lees verder in de agenda