menu

Agenda 

Onze landelijke themadag vindt plaats op zaterdag 17 maart van 10.00- 16.15 uur

in de Zeister Vrije School, Van Tuyllaan 35 Zeist.

Thema: "Oerbeelden en digitale media".

zaterdag 17 maart
Zeist

Oerbeelden en digitale media 

Themadag van 'Cursus pedagogie voor het jonge kind'.

Pedagogisch omgaan met het mediagebruik van jonge kinderen

Oerbeelden en digitale media?

Lezing door Freek Zwanenberg

Oerbeelden zijn geestelijke beelden van fysieke objecten of mythische symbolen. Doel van de antroposofische opvoeding is om kinderen innerlijk contact te laten maken met deze oerbeelden door bijvoorbeeld hun verbeeldingskracht te stimuleren.

Kinderen in deze tijd worden van buitenaf overspoeld met digitale beelden en brengen veel tijd door in virtuele werelden.

Wat kunnen daar de gevolgen van zijn? Staat het vermogen tot contact maken met oerbeelden onder druk door de alomtegenwoordige digitale media? Is het ook mogelijk dat er juist via digitale media oerbeelden gecommuniceerd worden?

En hoe kun je als pedagogisch medewerker en opvoeder op bewuste wijze kinderen leren omgaan met digitale media en erover praten met hun ouders?

Deze vragen staan bij de lezing centraal.

Freek Zwanenberg, zelf oud-vrijeschoolleerling, studeerde na zijn studie Humanistiek in 2007 af op het onderwerp ‘Kinderen en Mediawijsheid’.

Sindsdien geeft hij lezingen, workshops en gastlessen over dit complexe thema. Sinds 2014 is hij betrokken geraakt bij het omgaan met ICT binnen vrijescholen.

Freek heeft veel vrijescholen bezocht voor lezingen en weet hierover op heldere en enthousiasmerende wijze te spreken, geïnspireerd door de antroposofie en zijn ervaring met digitale media

Programma

  • 9.30 uur Koffie en thee
  • 10.00 uur Opmaat Lezing en gesprek
  • 11.45 uur Pauze
  • 12.00 uur Werkgroep 1
  • 13.15 uur Lunch
  • 14.00uur Werkgroep 2
  • 15.15 uur Pauze
  • 15.30 uur Plenaire afsluiting
  • 16.15 uur Einde

Hierbij summiere informatie over de werkgroepen- meer informatie vindt u in de 'uitgebreide informatie' onderaan.

Keuze van 3 werkgroepen waarvan 1 reserve.

1. Mediapedagogie in de praktijk - In gesprek over pedagogische situaties m.b.t. mediagebruik -. Carien Huijzer

2. Inrichting - Hoe richt ik mijn lokaal/huis zo in dat het uitnodigt tot zinvol spel - Christien Valk

3. Toveren met klanken - Aandacht schenken aan de manier van spreken, de stem; het beeldende spreken - Caroline Bruggemans

4. Muzikaal spel - We ervaren de basisprincipes van muziek (hoogte, tempo en volume) en de oerbeelden die deze uitdrukken. Wat is de werking van opgenomen muziek en op welke wijze leert een kind zingen? - Inge van Keulen

5. Euritmie - We bewegen vanuit het platte vlak naar het twee- drie- en meerdimensionale vlak en eindigen met gezond makende oefeningen. - Alo Besemboen

6. Natuurbeleving voor het jonge kind - De beleving van het kind, ervaren met alle zintuigen. Werkvormen om deze beleving toe te passen binnen de kinderopvang. – Nancy Rietveld

7. Spelen en bewegen met liedjes en versjes - Aangetaste nabootsingskrachten van kinderen weer wakker maken door het aanbieden van zinvolle gebaren. Het geeft vreugde, veiligheid en zelfvertrouwen. - Hennie de Gans

8. Kleine verhaaltjes in een doosje - Speelgoed maken dat uitnodigt tot spelen - Lien Troost en Charlotte van der Garde

9. Tafelspelen - Het aanspreken van de scheppende kracht van de verbeelding. De oerbeelden van het tafelspel en hoe deze vorm te geven – Maartje Putter

10. Kring en bewegingsspelen - Deze spelen zijn voedsel voor de ziel. Samen in beweging gaan met muziek en zang geeft warmte en geborgenheid – Bernadette de la Houssaye

Aanmelding en betaling vóór 10 maart 2018 via e-mail, met vermelding van 3 werkgroepen.

Kosten € 65,00 p.p. Inclusief lunch.

IBAN: NL59 INGB 0008 701410

t.n.v: Stichting Rudolf Steiner Pedagogie te Neede. o.v.v Themadag en naam van de deelnemer (s).

Plaatsing op volgorde van aanmelding en betaling.

Maximum 100 deelnemers.

In de pauzes zijn er winkeltjes (contant te betalen).

Vragen bij Annette ten Hoopen, via mail of telefoon.

zaterdag 17 maart 10:00-16:15 uur

Zeister Vrije School
Burg. van Tuyllaan 35, Zeist

0545 291 038

uitgebreide informatie...

www.pedagogievoorhetjongekind.nl

AntroVistade gezamenlijke antroposofische agenda

voeg uw bericht toe aan de gezamenlijke agenda…